Welkom op een dag van GEBED!!!

Een dag van GEBED is het resultaat van de indruk die de Heer op ons hart heeft gemaakt om mensen te helpen een echte relatie met onze hemelse Vader en onze Heer en Heiland Jezus Christus te krijgen. Niet alleen over Hem weten, maar Hem werkelijk kennen voor wie Hij werkelijk is. Een relatie met Christus aangaan door gebed, geloof en Zijn Woord.

Uit liefde, geloof en gehoorzaamheid aan de Heer en de leiding van de Heilige Geest; deze bediening gaat zich richten op... Discipelschap. Ook bekend als het opbouwen van volgelingen van Christus. We bedoelen voor niemand of iets Discipelschap, behalve de Here Jezus Christus. Geen persoon, geen gebouw of iets anders... Alleen discipelschap tot Jezus; en de Vader bereiken door Hem met de leiding van de Heilige Geest.  

Pastors John & Kimmesha Lussier

EEN DAG
VAN
GEBED

Een relatie met Christus aangaan door gebed, geloof en
Zijn Woord

Jezus zei tegen hem: 'Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Johannes 14:6 (NASB)

 
 

The Lord's House Podcast Network